onsdag 6. oktober 2010

Kreativitet og digitale verktøy

Noe av det morsomme med bruk av digitale verktøy i skolen synes jeg er at elevene har gode muligheter til å være kreative. Før jeg tok permisjon hadde vi om reformasjonen og renessansen (RLE og samfunnsfag). Her var en av vurderingsoppgavene kan lage en god vurderingsoppgave om en eller flere renessanekunstnere. Dette var en av mange oppgaver elevene skulle gjøre, og de hadde derfor ikke lang tid på denne oppgaven. To av elevene valgte å løse denne oppgaven ved bruk av Photostory. Jeg synes videoen er et flott eksempel på hvordan man kan være kreativ, bearbeide og presentere lærestoffet. En tanke som også slår meg er at jeg skal prøve å bli enda flinkere til å oftere la elevene få velge mellom forskjellige typer digitale læringsressurser. Kan ikke det være en god måte å drive tilpasset opplæring på? Her er ihvertfall videoen: