tirsdag 16. desember 2014

Dybdelæring

Det første emnet vi har presentert i serien nettbrett i undervisningen er dybdelæring. Det er en meget forenklet fremstilling av overflatelæring og dybdelæring, men vi har laget filmene med tanke på en bred målgruppe. Her er en lenke til filmen: http://www.youtube.com/watch?v=T4yceOb3sfINettbrett i undervisningen

I forbindelse med en presentasjon Øystein Norvik Arntzen og jeg hadde på UiN har vi begynt å lage noen korte instruksjonsfilmer om bruk av nettbrett i undervisningen. Disse filmene er rettet til studenter på universitetet, men kan også brukes av elever, foreldre og andre lærere. Første filmen er en introduksjon til de andre filmene. Her er lenke til filmen: http://www.youtube.com/watch?v=sUA6I8LnFqc

torsdag 3. april 2014

iPader på Alstad barneskole

Alstad barneskole er pilotskole i Bodø kommunes nettbrettprosjekt, og det siste året har vi derfor jobbet mye med bruk av iPader i klasserommet. Per dags dato har vi 1:1-løsning på 2. trinn, 1:4 på 4. trinn, iPader til enkeltelever og 1:4 på 7. trinnet. Foreløpig ser det ut som iPadene gir oss mange spennende muligheter, både til å videreutvikle praksis og utvikle ny praksis. Noen eksempler på undervisning med iPadene kan dere se på lenkene under, skrevet av lærere på Alstad barneskole: