tirsdag 16. desember 2014

Dybdelæring

Det første emnet vi har presentert i serien nettbrett i undervisningen er dybdelæring. Det er en meget forenklet fremstilling av overflatelæring og dybdelæring, men vi har laget filmene med tanke på en bred målgruppe. Her er en lenke til filmen: http://www.youtube.com/watch?v=T4yceOb3sfINettbrett i undervisningen

I forbindelse med en presentasjon Øystein Norvik Arntzen og jeg hadde på UiN har vi begynt å lage noen korte instruksjonsfilmer om bruk av nettbrett i undervisningen. Disse filmene er rettet til studenter på universitetet, men kan også brukes av elever, foreldre og andre lærere. Første filmen er en introduksjon til de andre filmene. Her er lenke til filmen: http://www.youtube.com/watch?v=sUA6I8LnFqc