onsdag 13. mars 2013

Eksempel på Cashkontroll


Cashkontroll er et program der elevene kan løse forskjellige problemer innenfor regning, både alene eller sammen med flere. Programmet synes jeg er et godt eksempel på hvordan man kan variere tekstproblemene i matematikk, og der digitale verktøy blir brukt også for å motivere elevene med autentiske problemer. Her presenterer noen elever programmet og viser hvordan de kan jobbe med det: