mandag 23. november 2009

Uke 48 og 49

Denne uken starter vi med temaet Vikingtid. Vi skal holde på med temaet i samfunnsfagtimene, norsktimene og engelsktimene. Elevene skal derfor få mulighet til å bruke flere digitale læringsressurser. Vi har lagt ut lenker om vikingtiden både på norsk og engelsk. De store forlagene (Midgard, Globus og Gaia) og andres lenker vil bli brukt.
Elevene skal også ha mulighet til å bli kjent med 5 spill:
- Viking quest. Du styrer en gruppe vikinger som skal på vikingtokt. Engelsk språk.
- Dig it up: Vikings. Et spill der du prøver å grave fram gamle vikinggjenstander. Engelsk språk.
- Thorkel and the trading voyage. Et spill der du er Thorkel som gjør seg klar til å være med på vikingtokt. Engelsk pråk.
Disse tre lenkene kommer vi hovedsakelig til å bruke i engelskundervisningen.
I tillegg kommer:
- Hnefatafl. Gammelt brettspill som vikingene spilte. Her i online-versjon. Du kan for eksempel velge dansk eller engelsk språk (digital læringsressurs for uke 48).
- Åsgard for bredbånd. Spill om norrøn mytologi. Norsk språk (digital læringsressurs for uke 49).

mandag 16. november 2009

Uke 47

Denne ukens digitale læringsressurs er problemløsningsspillet Bridges. Dette er et morsomt spill som tester både problemløsning og regning. Elevene blir oppfordret til å slå datamaskinen 5 ganger på rad. For å få til dette bør de finne et mønster de kan følge. Morsomt og utfordrende.

mandag 9. november 2009

Uke 46

Denne ukens digitale læringsressurs er X3 studios' wallpaper. Ressursene har hittil hovedsakelig vært fokusert på fagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Kunst og håndverk har fått mange flere muligheter etter at IKT kom inn i skolen. Ressursen som er lagt ut synes jeg er et godt eksempel på det. Her kan elevene lage wallpapers som de kan legge i en egen mappe på fronter. Mappen er åpen slik at de andre elevene kan se hva de har laget. Noen av arbeidene kan også henges på klasserommene.

mandag 2. november 2009

Uke 45

Da er vi kommet til uke 45. Denne uken skal vi ha matematikkdag på tirsdag og vi skal begynne å skrive på fantasyfortellingene. Synes det er på tide å legge ut en matematikklink som jeg synes er veldig bra. Spillet Tallus kan spilles sammen med andre. Det utfordrer tallforståelsen og er et godt eksempel på at det kan være morsomt å lære.