mandag 9. november 2009

Uke 46

Denne ukens digitale læringsressurs er X3 studios' wallpaper. Ressursene har hittil hovedsakelig vært fokusert på fagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Kunst og håndverk har fått mange flere muligheter etter at IKT kom inn i skolen. Ressursen som er lagt ut synes jeg er et godt eksempel på det. Her kan elevene lage wallpapers som de kan legge i en egen mappe på fronter. Mappen er åpen slik at de andre elevene kan se hva de har laget. Noen av arbeidene kan også henges på klasserommene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar