mandag 18. april 2011

Digitale tekster

En av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet er lesing. Jeg synes selv dette emnet er meget interessant og inspirerende å jobbe med. For meg som lærer er det viktig å  jobbe systematisk med leseutviklingen, for eksempel med å legge til rette for at elevene kan velge og bruke hensiktsmessige lesestrategier i forskjellige situasjoner. Etter å ha lest noe om lesing har jeg gjort meg noen tanker om dette, sett med mine "PC-briller":

1. Det virker på meg som det er mange gode kilder om lesing i bøker, som for eksempel lesestrategier. Lesesenteret har en topp nettside. 
2. Elevene våre leser mye på datamaskinen. Det bør jo absolutt være nødvendig at vi også jobber med hvordan elevene leser på datamaskin, kanskje like mye som i bøker og artikler. Et viktig punkt her er at jeg mener at det er forskjeller på å lese tekster i bok og på skjerm, og at forskjellene er såpass store at ikke elevene automatisk forstår skjermtekster ved å jobbe med bøker.  
3. Jeg skulle ønske det var mer lett tilgjengelige kilder (spesielt på norsk) om elevers lesing av digitale tekster, og da gjerne om tekster på nett (det finnes ganske mye om sammensatte tekster). Noen eksempler kan likevel være Tekst 2 null av Hoem og Schwebs, Lesing på skjerm fra Lesesenteret og Reading on screen av Bearne et al.
4. Det siste og for meg viktigste punktet: Jeg vet for lite om lesing av digitale tekster. Hvordan de er bygget opp, men også hva som er viktig for elevene å jobbe med når det gjelder disse tekstene. 

Med disse punktene som utgangspunkt tenkte jeg at jeg fremover skulle jobbe meg noe inn i emnet digitale tekster og lesing. Dette kunne jeg gjort på mange måter (for eksempel egne notater og tankekart), men jeg har valgt en ny måte for meg denne gangen: Jeg bruker bloggen til å jobbe meg inn i stoffet. Siden jeg legger det jeg skriver ut på nett har jeg et håp om at andre kan hjelpe meg til mer forståelse for digitale tekster og hvordan de kan jobbes med i skolen. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar