mandag 18. april 2011

Kommunikasjonsmønstre på Internett - Del 1

Digitale tekster er sammensatte tekster som gjerne består av modalitetene skrift, lyd og bilde. Jeg velger foreløpig å hoppe over sammensatte tekster. Som nevnt i et tidligere innlegg skal jeg jobbe meg inn i emnet digitale tekster og lesing. Innleggene er ment å hjelpe meg i denne prosessen. Jeg kommer derfor foreløpig til å skrive med utgangspunkt i hva jeg synes er interessant og nødvendig å skrive om på nåværende tidspunkt.
De neste blogginnleggene kommer derfor til å ta utgangspunkt i Hoem og Schwebs meget gode bok Tekst 2 null og deres modell av kommunikasjonsmønstre på Internett. Jeg tror modellen kan være meget anvendbar når vi ser på digitale tekster med elevene. Modellen gir oss et faglig språk som vi kan bruke om digitale tekster på Internett, og jeg tror den lett kan tilpasses de forskjellige aldersgruppene  i skolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar